Förskolan Sollunden

VÄLKOMMEN TILL SOLLUNDEN

- En förskola i ständig rörelse!

Sollunden är en Reggio Emilia inspirerad förskola, belägen nära natur och hav i ett bostadsområde i Österskär.
Idrott och hälsa är vår verksamhetsprofil och genomsyrar hela förskolan. Vi värnar om vårt undervisande arbete med naturkunskap.

bild-1.JPG

Sollunden har en syster förskola som heter Skogslunden!

För att gå till skogslundens HEMSIDA klicka här

Logga in Hemsida från Lawebb Logga in