Förskolan Skogslunden

Om oss

IMG_6760.JPG

Förskolan Skogslunden är byggd på en stor och lummig skogstomt. Byggnaden, som är ritat av Bleck arkitektur, smälter mycket bra in i denna härliga terräng. Med sedumtak och solfångare går det inte att ta miste om dess ekologiska budskap.

Skogslundens yttre och inre miljö är utformad utifrån inspiration från förskolor i Reggio Emilia, Italien.Även organisationen av verksamheten är utformad efter idéer därifrån. Med gemensamma ytor samt en öppen och ljus planlösning sätter vi barnens delaktighet och egna val i fokus, vilket är det främsta pedagogiska uppdraget i Reggio Emilias förskolor.

Nuvarande öppettider på förskolan är kl: 06.30-17.30. Vi följer Österåkers kommuns riktlinjer med öppettider från kl: 06.30-18.30 vid behov. En eftermiddag i månaden stänger vi 16.00 för personalkonferens och 1-2 dagar/termin har förskolan stängt för planering och utbildning.