Förskolan Skogslunden

TP förskolor

TP förskolor

I maj 2017 blev Lundens förskolor AB uppköpta av TP förskolor och har till och med augusti 2018 varit ett dotterbolag till TP förskolor. Sedan 1 september 2018 är vi fusionerade med TP förskolor. Vill du veta mer om TP?
https://www.tpforskolor.se/