Förskolan Skogslunden

Verksamhet

IMG_6663.JPG

Vi tror att barn från sitt första ögonblick i livet känner en nyfikenhet. Vi ser det som vårt uppdrag att underhålla och utmana denna nyfikenhet. Vi har redan i utformandet av förskolans inre och yttre miljö utgått från detta tänkande. På Skogslunden ska man få prova det man är nyfiken på just nu. Vi vill att barnen ska ha tillgång till olika slags material. Barnen kommer redan från början skolas in i en verksamhet med många valmöjligheter. Vårt uppdrag är att stödja dem i deras nyfikenhet och följa dem i deras utveckling.