Förskolan Sollunden

Årets prioriterade målområden

Prioriterade målområden:
Normkreativt förhållningssätt
Digitalitet
Systematiska kvalitetsarbete
Reggio Emilia profilen
Språk och kommunikation
Lpfö-18
Även Österåker kommuns prioriterade målområde