Förskolan Sollunden

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Cecila Kvarnryd
cecilia.kvarnryd@tpforskolor.se
070-1489378

Förskolans samtliga avdelningar:
08-540 205 90
Mailadresser:
stjarnansollunden@gmail.com
manensollunden@gmail.com
blixtensollunden@gmail.com
molnetsollunden@gmail.com

Adress:
Generalsvägen 5
184 52 Österskär