Förskolan Sollunden

Systematiskt kvalitetsarbete

Qualis - vårt systematiska kvalitetsarbete

Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder sedan 2001 resurseffektiva verktyg för ett systematiskt kvalitetsarbete inom förskolor, skolor, fritidsgårdar, kulturskolor och äldreomsorg. Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis mäter kvaliteten på arbetet i verksamheten. Genom alla intressenters perspektiv visar Qualis en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten.
Qualis kvalitetssäkring används idag av cirka 50 kommuner runtom i Sverige av förskolor.

Kvalitetssystemet består av 11 områden. Inom dessa områden finns 7 olika steg. Ju högre upp vi tycker att vi är på trappan, desto högre kvalitet har verksamheten.
Vi blev introducerade till Qualis i januari 2015. Under vårterminen gick vi igenom alla 11 områden för att få fatt på ett nuläge. Under höst terminen har vi jobbat oss fram med ett område i taget då vi skapar handlingsplaner till hur vi ska komma upp i kvalitetstrappan.
De kvalitets områden som finns inom Qualis är:
Utveckling och lärande
Normer och värden
Arbetssätt och pedagogroll
Förskola och hem
Organisation
Styrning och Ledarskap
Kommunikation
Kompetens
Resursutnyttjande
Image

Arbetet med Qualis är långsiktigt och vi kommer att bli granskade för en eventuell Kvalitets certifiering.

För att läsa mer om Qualis kan ni gå in på deras hemsida:
http://www.q-steps.se